Arminio Fraga *85
Founder of Gávea Investimentos
Lilia M. Schwarcz
Professor of Anthropology at USP
João Moreira Salles
President of the Instituto Moreira Salles
Flora Thomson-DeVeaux '13
PhD Student, Brown University